Skip to main content

Vad är Teacher Academy på School Education Gateway? - Kunskapsbas / Allmän - School Education Gateway Support

Vad är Teacher Academy på School Education Gateway?

Authors list

Teacher Academy är en gemensam kontaktpunkt för fortbildningsverksamhet som omfattar:

  1. En tjänst med gratis online kurser särskilt utformade för School Education Gateway. Arbetsprogrammet för Teacher Academys online kurser stöds av den pedagogiska rådgivande kommittén.
  2. De mycket populära kurserna på plats som redan har varit till hjälp för europeiska lärare att tillgodose sina utbildningsbehov. Bidrag till kostnader för att delta i kurserna kan utgå via Erasmus+ (Nyckelåtgärd 1: mobilitetsprojekt för personal inom skolutbildning).
  3. Webbinarier: delta i de olika inlärningsevenemangen kring månadens ämnen på School Education Gateway och mycket annat.
  4. Varierat undervisningsmaterial som skapats av EU-institutionerna och EU-finansierade projekt.

Både kurser på nätet och på plats finns i Erasmus+ kurskatalogen.

Hjälpfull Oanvändbar

3 av 4 personer tyckte att sidan var användbar