Skip to main content

Vad är skillnaden mellan eTwinning och School Education Gateway? - Kunskapsbas / Allmän - School Education Gateway Support

Vad är skillnaden mellan eTwinning och School Education Gateway?

Authors list

Båda initiativen finansieras av Erasmus+ och främjar innovativ undervisning i Europa. Det största lärarnätverket i Europa, eTwinning, är en plattform där skolpersonal kan skapa gemensamma projekt med en eller flera skolor i olika länder. eTwinning-plattformen är endast till för skolor och lärare. School Education Gateway inriktas på europeiska åtgärder för skolor som gör politik och praxis tillgänglig för lärare. Webbplatsen är offentlig och därför öppen för andra som är intresserade av utbildning för att uppmuntra samarbete mellan skolor och andra organisationer. Läs mer i det här informationsbladet.

Hjälpfull Oanvändbar

9 av 10 personer tyckte att sidan var användbar