Skip to main content

Vad är ett digitalt märke (eBadge)? - Kunskapsbas / Kurser på nätet / Certifiering - School Education Gateway Support

Vad är ett digitalt märke (eBadge)?

Authors list

Digitala märken är godkända tecken på att man har tillägnat sig vissa färdigheter eller kunskaper eller klarat en viss uppgift. Man kan använda digitala märken för att visa att man har klarat uppgifterna och behandlat ämnena i varje modul. Dessa märken kan placeras på dina nätprofiler eller så kan du importera dem till din Badgr Backpack.

Badgr Backpack är en plats där man kan samla alla sina digitala märken från olika kurser och utbildningsanordnare. Man kan sedan skicka en länk till sin Badgr Backpack till potentiella arbetsgivare, som kan få en tydlig bild av vad man gjort. För mer information, gå till: openbadges.org

Hjälpfull Oanvändbar

8 av 11 personer tyckte att sidan var användbar