Skip to main content

Vad är Erasmus+-verktyg ? - Kunskapsbas / Erasmus+ möjligheter - School Education Gateway Support

Vad är Erasmus+-verktyg ?

Authors list

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsfrågor och idrott 2021-2027. Det erbjuder skolor och andra organisationer möjligheter till bidrag, t.ex. stöd till fortbildningskurser och undervisningsuppdrag för professionell utveckling eller till utveckling av projektpartnerskap. Verktygen på School Education Gateway har utformats som stöd för särskilda Erasmus+-aktiviteter och finns i sektionen Erasmus+ möjligheter.

De tre verktygen och tillhörande Erasmus+ projekt är:

  • Kurskatalog - En särskild katalog med fortbildningskurser för lärare och annan skolpersonal (Rörlighetsprojekt för personal inom skolutbildning under Programområde 1)
  • Möjligheter till rörlighet - Möjligheter för skolpersonal att åta sig undervisningsuppdrag och till besök på arbetsplats i en värdskola/organisation utomlands (Rörlighetsprojekt för personal inom skolutbildning under Programområde 1)
  • Strategiska partnerskap - Partnersökning på skolor och organisationer i Europa för att genomföra gemensamma projekt (Strategiska partnerskap under Programområde 2)
Hjälpfull Oanvändbar

1 av 1 personer tyckte att sidan var användbar