Skip to main content

Vad gör redaktörsgrupperna ('editorial boards')? - Kunskapsbas / Kurser på nätet - School Education Gateway Support

Vad gör redaktörsgrupperna ('editorial boards')?

Authors list

Redaktörsgrupperna ser till att en del av det fantastiska arbete som görs på kursen samordnas och publiceras, för att ge skaparna ett erkännande och för att göra det fina materialet tillgängligt för en större publik. Ett urval av resultaten finns här.

Redaktörsgruppen består av en liten grupp deltagare som har visat engagemang och enastående arbete under kursens gång. Gruppen granskar och betygsätter det material som deltagarna skapat under kursen som har stuckit ut, för att kunna göra ett urval som sedan redigeras professionellt, översätts och publiceras på School Education Gateway.

Hjälpfull Oanvändbar

90 av 92 personer tyckte att sidan var användbar