Skip to main content

Kan jag få formella poäng efter att ha deltagit i Teacher Academy-kurserna? - Kunskapsbas / Kurser på nätet / Certifiering - School Education Gateway Support

Kan jag få formella poäng efter att ha deltagit i Teacher Academy-kurserna?

Authors list

Det är ditt utbildningsdepartement eller annan organisation som fastställer om kurscertifikatet godkänns eller ej.

I de flesta fall är certifikatet inte formellt godkänt, men vi arbetar med departement och universitet för att se till att lärarna ska få ett erkännande för våra kurser som de slutför.

Läs mer om erkännande i ditt land eller din region.

Hjälpfull Oanvändbar

98 av 101 personer tyckte att sidan var användbar