Skip to main content

Hur kan en skola/lärare veta om en kurs eller ett annat erbjudande uppfyller kraven för Erasmus+ ansökan? - Kunskapsbas / Erasmus+ möjligheter / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Hur kan en skola/lärare veta om en kurs eller ett annat erbjudande uppfyller kraven för Erasmus+ ansökan?

Authors list

För närvarande finns det ingen preliminärt godkännandet av kurser eller andra erbjudanden. Vi utgår från att skolor använder sin kritiska bedömningsförmåga när de väljer kurser eller planerar andra aktiviteter. Observera också att val av erbjudande om en kurs, möjlighet till rörlighet eller ett strategiskt partnerskap från databasen inte är en garanti för att skolan beviljas ett Erasmus+ stipendium. Det krävs inte att en kurs, möjlighet till rörlighet eller ett strategiskt partnerskap listas i databasen för att tas med i en Erasmus+-ansökan.

Hjälpfull Oanvändbar

2 av 2 personer tyckte att sidan var användbar