Skip to main content

Шта је Наставничка академија на порталу школског образовања? - Knowledgebase / General - School Education Gateway Support

Шта је Наставничка академија на порталу школског образовања?

Authors list

The Наставничка академија је једна тачка приступа активностима професионалног развоја, укључујући:

  1. Услугу бесплатних онлајн курсева посебно намењених иницијативи School Education Gateway. Програм рада онлајн курсева Наставничке академије подржава Педагошки саветодавни одбор.
  2. Изузетно популарни курсеви на лицу места, који су већ помогли европским наставницима да задовоље своје потребе за обуком. Трошкови учешћа на курсевима могу се подржати средствима Еразмус+ (Кључна акција 1: Пројекат мобилности за школско образовање).
  3. Webinars: мањи догађаји о месечним темама и шире на платформи School Education Gateway.
  4. Разноврсни наставни материјали креирани од стране ЕУ институција и пројектима финансираним од стране ЕУ.

Онлајн и курсеви на лицу места су доступни у Еразмус+ каталогу курсева.

Helpful Unhelpful

4 of 5 people found this page helpful