Skip to main content

Шта значе ови различити типови могућности за мобилност? - Knowledgebase / Еразмус+ могућности / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Шта значе ови различити типови могућности за мобилност?

Authors list
  • Праћење рада је намењено студентима, недавно дипломираним студентима, наставницима и осталим члановима школског особља. Учесницима се пружа прилика да раде у школи/организацији која је домаћин у иностранству, заједно са професионалцима који имају специфична знања о занимању или каријери за коју учесници могу бити заинтересовани.
  • Дугорочни наставни задаци погодни су за студенте, скорашње дипломце и наставнике. Они пружају учесницима шансу да изводе наставне задатке усредсређене на њихово подручје стручности или интересовања у школи/организацији домаћину у иностранству, у периоду од 5 месеци или дуже.
  • Краткорочни наставни задаци одговарају периоду краћем од 5 месеци.
  • Пласман и асистенција за студенте усмерена је на студенте и скорашње дипломце. Ова врста могућности нуди учесницима прилику да се запосле или асистирају.
  • Асистент у настави/учионици је место за наставнике и остале чланове школског особља, омогућавајући учесницима да преузму асистенцију за наставу/учионицу.
  • Остале могућности мобилности садрже разне понуде, нпр. посматрачке посете или семинаре.
Helpful Unhelpful

1 of 1 people found this page helpful