Skip to main content

Čo je to Teacher Academy na platforme School Education Gateway? - Databáza znalostí / Všeobecná - School Education Gateway Support

Čo je to Teacher Academy na platforme School Education Gateway?

Authors list

Teacher Academy je jednotným miestom prístupu k aktivitám v oblasti profesionálneho rozvoja, vrátane:

  1. Prevádzky bezplatných on-line kurzov vytvorených konkrétne pre platformu School Education Gateway. Pracovný program on-line kurzov na stránke Teacher Academy podporuje Pedagogický poradný zbor.
  2. Všeobecne obľúbených prezenčných kurzov, ktoré už pomohli európskym učiteľom splniť ich potreby v oblasti odbornej prípravy. Náklady spojené s účasťou na kurzoch môžu byť pokryté z finančných zdrojov programu Erasmus+ (Kľúčová akcia 1: Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl).
  3. Webináre: zapojte sa do malých vzdelávacích aktivít zameraných na každomesačné témy portálu School Education Gateway a iné témy.
  4. Univerzálnych učebných materiálov vytvorených európskymi inštitúciami a v rámci projektov financovaných EÚ.

On-line a prezenčné kurzy sú k dispozícii v katalógu kurzov Erasmus+.

Pomocné Neužitočná

23 z 25 ľudí považuje túto stránku za užitočnú