Skip to main content

Čo znamená hodnotenie, ktoré sa uvádza pri poskytovateľovi kurzu? - Databáza znalostí / Príležitosti v programe Erasmus+ / Posudky kurzov - School Education Gateway Support

Čo znamená hodnotenie, ktoré sa uvádza pri poskytovateľovi kurzu?

Authors list

Ide o priemerné hodnotenie založené na všetkých posudkoch, ktoré získali kurzy poskytovateľa. Ak si chcete pozrieť jednotlivé posudky, prosím, pozrite si záložku „Posudky“ na stránke poskytovateľa kurzov.

Pomocné Neužitočná