Skip to main content

Čo znamenajú nasledujúce typy príležitostí v oblasti mobility? - Databáza znalostí / Príležitosti v programe Erasmus+ / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Čo znamenajú nasledujúce typy príležitostí v oblasti mobility?

Authors list
  • Hospitácie sú pre študentov, čerstvých absolventov škôl, učiteľov a iných zamestnancov škôl. Ponúkajú účastníkom možnosť pracovať v hostiteľskej škole/organizácii v zahraničí po boku odborníkov, ktorí majú špecifické znalosti o povolaní alebo profesii, o ktorú sa účastníci môžu zaujímať.
  • Dlhodobé výučbové pobyty sú vhodné pre študentov, čerstvých absolventov škôl a učiteľov. Ponúkajú účastníkom možnosť zúčastniť sa na výučbových pobytoch zameraných na ich oblasť odbornosti alebo záujmu v hostiteľskej škole/organizácii v zahraničí na obdobie 5 mesiacov alebo dlhšie.
  • Krátkodobé výučbové pobyty sú na obdobie menej ako 5 mesiacov.
  • Stáž a pozícia asistenta pre študentov je určená pre študentov a čerstvých absolventov škôl. Tento typ príležitosti ponúka účastníkom možnosť zúčastniť sa na pracovnej stáži alebo prijať pozíciu asistenta.
  • Asistent učiteľa je príležitosť pre učiteľov a iných zamestnancov škôl, v rámci ktorej môžu prijať pozíciu asistenta učiteľa v triede po boku stáleho učiteľa triedy a pomôcť mu pri jeho práci.
  • Iné príležitosti v oblasti mobility sa týkajú iných druhov príležitostí v oblasti mobility, ako napríklad pozorovacie návštevy alebo semináre.
Pomocné Neužitočná

350 z 369 ľudí považuje túto stránku za užitočnú