Skip to main content

Čo sú nástroje programu Erasmus+? - Databáza znalostí / Príležitosti v programe Erasmus+ - School Education Gateway Support

Čo sú nástroje programu Erasmus+?

Authors list

Erasmus+ je program Európskej únie pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na obdobie rokov 2021-2027. Školám a iným organizáciám ponúka možnosti financovania, vrátane podpory v oblasti výmenných pobytov pedagógov a kurzov zameraných na odbornú prípravu a budovania projektových partnerstiev. Nástroje dostupné na platforme School Education Gateway boli vytvorené s cieľom podporiť konkrétne činnosti programu Erasmus+ a nachádzajú sa v časti Príležitosti v programe Erasmus+.

Tri nástroje programu Erasmus+ a súvisiace projekty sú:

  • Katalóg kurzov - Špecializovaný katalóg kurzov pre učiteľov a zamestnancov škôl zameraných na profesionálny rozvoj (Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl v rámci Kľúčovej akcie 1)
  • Príležitosti v oblasti mobility - Príležitosti výmenných pobytov pedagógov a hospitácií pre zamestnancov škôl v hostiteľskej škole/organizácii v zahraničí (Projekt mobility pre pedagogických zamestnancov škôl v rámci Kľúčovej akcie 1)
  • Strategické partnerstvá - Vyhľadávanie partnerov na realizáciu spoločných projektov pre školy a organizácie v celej Európe (Strategické partnerstvá v rámci Kľúčovej akcie 2)
Pomocné Neužitočná

7 z 7 ľudí považuje túto stránku za užitočnú