Skip to main content

Pred nejakou dobou som vložil kurz do Katalógu kurzov a už ho tam nemôžem nájsť. Prečo? - Databáza znalostí / Príležitosti v programe Erasmus+ / Zverejnenie položky - School Education Gateway Support

Pred nejakou dobou som vložil kurz do Katalógu kurzov a už ho tam nemôžem nájsť. Prečo?

Authors list

Viditeľnosť kurzov súvisí s ich dátumom začiatku/ukončenia. Keď sa kurz už skončil, nebude sa ďalej zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania v Katalógu kurzov. Ak sa váš kurz ešte neskončil, no aj tak ho tam nemôžete nájsť, odporúčame, aby ste preverili, či ste správne uviedli dátum začiatku a ukončenia. Všimnite si tiež, že kurzy sa automaticky zobrazujú v chronologickom poradí, pričom prvé v zozname sa uvádzajú tie najskoršie. To znamená, že na čím neskorší dátum je váš kurz naplánovaný, tým ďalej v zozname je uvedený.

Pomocné Neužitočná

3 z 4 ľudí považuje túto stránku za užitočnú