Skip to main content

Mal som zlú skúsenosť s poskytovateľom kurzu (jeho kurz nezodpovedal charakteristike, poskytovateľ nereagoval na moje e-mailové správy, alebo zrušil kurz potom, ako som si objednal letenku). Ako by som mal postupovať? - Databáza znalostí / Príležitosti v programe Erasmus+ / Posudky kurzov - School Education Gateway Support

Mal som zlú skúsenosť s poskytovateľom kurzu (jeho kurz nezodpovedal charakteristike, poskytovateľ nereagoval na moje e-mailové správy, alebo zrušil kurz potom, ako som si objednal letenku). Ako by som mal postupovať?

Authors list

Keďže poskytovatelia kurzov vystupujú ako nezávislé organizácie, neexistuje oficiálny postup na riešenie takýchto sťažností, ale my ich berieme na vedomie pri monitorovaní používania katalógu.

V prvej fáze by ste mohli urobiť to, že sa obrátite na vašu Národnú agentúru programu Erasmus+ a vysvetlíte im situáciu. Povedia vám, či s tým môžu niečo urobiť. Potom by ste tiež mali napísať oficiálnu e-mailovú správu poskytovateľovi kurzu, v ktorej uvediete problém a požiadajte aj o kompenzáciu, ak si myslíte, že vám patrí. Zároveň by ste mali v nástroji Erasmus+ pre mobilitu poskytnúť posudok k tomuto kurzu, v ktorom jasne vysvetlíte vaše problémy a dôvody, pre ktoré kurz nesplnil vaše očakávania, aby sa aj iné školy mohli poučiť z vašej skúsenosti.

Pomocné Neužitočná

1 z 2 ľudí považuje túto stránku za užitočnú