Skip to main content

Môžem do databázy vložiť položku, ktorá nesúvisí so školským vzdelávaním? - Databáza znalostí / Príležitosti v programe Erasmus+ / Zverejnenie položky - School Education Gateway Support

Môžem do databázy vložiť položku, ktorá nesúvisí so školským vzdelávaním?

Authors list

Platforma School Education Gateway je určená pre európsku komunitu škôl. S cieľom zachovať význam platformy pre túto komunitu, snažíme sa zabrániť vkladaniu položiek súvisiacich s inými oblasťami (vyššie vzdelávanie, odborná príprava, vzdelávanie dospelých), pokiaľ nesúvisia so školským vzdelávaním.

Pomocné Neužitočná

8 z 9 ľudí považuje túto stránku za užitočnú