Skip to main content

Môžem získať prístup do kurzov Teacher Academy po ich ukončení? - Databáza znalostí / On-line kurzy - School Education Gateway Support

Môžem získať prístup do kurzov Teacher Academy po ich ukončení?

Authors list

Kurzy ostávajú otvorené neobmedzene pre kohokoľvek, kto by si chcel prezrieť ich obsah a nájsť spôsoby na zlepšenie svojich pedagogických postupov. Upozorňujeme však, že po pôvodnej realizácii už kurzy nie sú moderované a nie je možné za ne získať certifikát.

Pomocné Neužitočná

14 z 15 ľudí považuje túto stránku za užitočnú