Skip to main content

Môžu sa rôzne relácie kurzu odohrávať na rôznych miestach? - Databáza znalostí / Príležitosti v programe Erasmus+ / Zverejnenie položky - School Education Gateway Support

Môžu sa rôzne relácie kurzu odohrávať na rôznych miestach?

Authors list

V súčasnosti môžete vybrať len jedno miesto pre rôzne relácie vášho kurzu. Ak sa váš kurz odohráva na dvoch rôznych miestach, navrhujeme, aby ste vytvorili dve nezávislé položky s kurzom. Pozrite si nižšie uvedený príklad:

 • Kurz ABC v Taliansku
  • Dátumy relácie 1
  • Dátumy relácie 2
  • Dátumy relácie 3
 • Kurz ABC v Poľsku
  • Dátumy relácie 1
  • Dátumy relácie 2
  • Dátumy relácie 3
Pomocné Neužitočná