Skip to main content

Ako vie škola/učiteľ, či kurz alebo iná ponuka spĺňa podmienky na predloženie žiadosti v programe Erasmus+? - Databáza znalostí / Príležitosti v programe Erasmus+ / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Ako vie škola/učiteľ, či kurz alebo iná ponuka spĺňa podmienky na predloženie žiadosti v programe Erasmus+?

Authors list

V súčasnosti neexistuje žiadne predbežné prijímanie kurzov alebo iných ponúk. Žiadame školy, aby použili vlastný kritický úsudok pri výbere kurzov alebo plánovaní iných aktivít. Uvedomte si tiež, že výber ponúkaného kurzu, príležitosti v oblasti mobility alebo strategického partnerstva z databázy nezaručuje školám získanie grantu z fondov programu Erasmus+. Kurz, príležitosť v oblasti mobility alebo strategické partnerstvo nemusia byť uvedené v databáze School Education Gateway na to, aby ste ich zahrnuli do žiadosti v programe Erasmus+.

Pomocné Neužitočná

30 z 34 ľudí považuje túto stránku za užitočnú