Przejdź do głównej treści

Kto może opublikować kurs i jak monitoruje się jakość publikowanych na liście pozycji? - Baza Wiedzy / Oferta Erasmus+ / Wyszukiwanie zgłoszenia - School Education Gateway Support

Kto może opublikować kurs i jak monitoruje się jakość publikowanych na liście pozycji?

Lista autorów

Pozycję – kurs, ofertę dla mobilnych lub ofertę nawiązania partnerstwa strategicznego – na portalu School Education Gateway może zamieścić każdy. Jedynym warunkiem dla utworzenia pozycji jest posiadanie przez użytkownika konta z afiliacją organizacji, a każda organizacja powinna posiadać numer identyfikacji uczestnika (ang. PIC).

Kursy, oferty dla mobilnych i oferty nawiązania partnerstwa strategicznego oferowane są przez niezależne organizacje, które proszone są o przestrzeganie regulaminu School Education Gateway w części dotyczącej zamieszczanych przez nich pozycji. Pozycje nie są ani wstępnie zatwierdzane, ani uwierzytelniane przez Komisję Europejską czy agencje narodowe.

Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść, realizację czy organizację. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie treści czy organizacje, które uznają za niewłaściwe lub obraźliwe. Z administracją portalu można się skontaktować poprzez zakładki wsparcia użytkownika.

Przydatne Nieprzydatne

3 na 3 osób uznała tę stronę za przydatną