Przejdź do głównej treści

Czym są Narzędzia Erasmus+? - Baza Wiedzy / Oferta Erasmus+ - School Education Gateway Support

Czym są Narzędzia Erasmus+?

Lista autorów

Erasmus+ to program UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Oferuje on szkołom i innym organizacjom możliwości finansowania obejmujące wsparcie dla szkoleń i prowadzenia zajęć dydaktycznych służących doskonaleniu zawodowemu oraz wsparcie dla rozwoju partnerstw na rzecz projektów edukacyjnych. Narzędzia dostępne na portalu School Education Gateway zostały zaprojektowane w celu wsparcia poszczególnych działań programu Erasmus+ i można je znaleźć w sekcji Oferta Erasmus+.

Trzy narzędzia i powiązane z nimi projekty programu Erasmus+ to:

  • Katalog kursów – Specjalny katalog kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry szkolnej (Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Akcji 1)
  • Oferty dla mobilnych – Oferty prowadzenia zajęć dydaktycznych lub obserwacji czy towarzyszenia w pracy dla kadry szkolnej, za granicą, w goszczącej szkole/organizacji (w ramach tzw. mobilności edukacyjnej) (Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Akcji 1)
  • Partnerstwa strategiczne – Wyszukiwanie partnerów dla szkół i organizacji z całej Europy do prowadzenia wspólnych projektów (Partnerstwa strategiczne w ramach Akcji 2)
Przydatne Nieprzydatne

1 na 1 osób uznała tę stronę za przydatną