Skip to main content

Hva innebærer de ulike typene av mobilitetsmuligheter? - Kunnskapsbase / Erasmus+ opportunities / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Hva innebærer de ulike typene av mobilitetsmuligheter?

Authors list
  • Jobbskygging er for studenter, nyutdannede, lærere og andre skoleansatte. Det gir deltakerne mulighet til å jobbe på en vertsskole / i en organisasjon i utlandet, sammen med fagpersoner med spesifikk kunnskap om et yrke eller en karriere som deltakerne kan være interessert i.
  • Langsiktige undervisningsengasjementer egner seg for studenter, nyutdannede og lærere. Deltakerne får mulighet til å påta seg undervisningsoppdrag innenfor eget fagområde eller egen interesse på en vertsskole / i en organisasjon i utlandet i fra 5 måneder og oppover.
  • Kortsiktige undervisningsoppdrag varer i mindre enn 5 måneder.
  • Utplassering og stilling som vitenskapelig assistent for elever er rettet mot studenter og nylig uteksaminerte lærere. Dette gir deltakerne mulighet til å gjennomføre en utplassering eller få en stilling som vitenskapelig assistent.
  • Undervisnings?/klasseassistent er en stilling for lærere og andre medlemmer av skolestaben, som gir deltakerne mulighet til å jobbe som undervisnings?/klasseassistent.
  • Andre mobilitetstilbud inneholder ulike tilbud, f.eks. observasjonsopphold eller seminarer.
Hjalp meg Unhelpful

1 of 1 people found this page helpful