Skip to main content

Jeg ønsker å tilby et kurs som arrangeres flere ganger. Skal jeg legge det inn flere ganger i Kurskatalogen? - Kunnskapsbase / Erasmus+-muligheter / Publiserer en oversikt - School Education Gateway Support

Jeg ønsker å tilby et kurs som arrangeres flere ganger. Skal jeg legge det inn flere ganger i Kurskatalogen?

Authors list

Hvis du arrangerer samme kurs ved flere ulike anledninger, behøver du bare å legge inn kurset i Kurskatalogen én gang. Du bruker valget "flere leksjoner" for å legge inn flere datoer. Du finner instruksjoner om hvordan du gjør dette i veiledningen til Erasmus+-verktøyene (side 17).

Hjalp meg Unhelpful

3 of 3 people found this page helpful