Skip to main content

Kan jeg legge ut en oversikt som ikke gjelder opplæring i skolen? - Kunnskapsbase / Erasmus+-muligheter / Publiserer en oversikt - School Education Gateway Support

Kan jeg legge ut en oversikt som ikke gjelder opplæring i skolen?

Authors list

School Education Gateway henvender seg til det europeiske skolefellesskapet. For å holde plattformen relevant for dette fellesskapet, avviser vi oversikter som gjelder andre områder (høyere utdanning, yrkesopplæring, voksenopplæring) med mindre de også gjelder og er relevante for opplæringen i skolen.

Hjalp meg Unhelpful

3 of 3 people found this page helpful