Skip to main content

Xi jfissru dawn it-tipi differenti ta’ Opportunitàjiet ta’ Mobilità? - Knowledgebase / Opportunitajiet tal-Erasmus+ / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Xi jfissru dawn it-tipi differenti ta’ Opportunitàjiet ta’ Mobilità?

Authors list
  • Job shadowing huwa għall-istudenti, gradwati reċenti, għalliema u membri tal-istaff tal-iskola. Dan joffri lill-parteċipanti l-opportunità jaħdmu fi skola/organizzazzjoni li tospita barra mill-pajjiż, flimkien ma’ professjonisti li għandhom għarfien speċifiku dwar xogħol jew karriera li fiha l-parteċipanti jistgħu jkunu interessati.
  • Xogħol ta’ tagħlim fuq perjodu twil huwa addattat għall-istudenti, gradwati reċenti u għalliema. Dan joffri lill-parteċipanti l-opportunità li jagħmlu xogħol ta’ tagħlim iffokat fuq il-qasam tal-kompetenza jew l-interess tagħhom fi skola/organizzazzjoni li tospita barra mill-pajjiż, għal perjodu ta’ 5 xhur jew aktar.
  • Xogħol ta’ tagħlim fuq perjodu qasir huwa għal perjodu ta’ inqas minn 5 xhur.
  • Kollokazzjonijiet u assistantship għall-istudenti huma mmirati lejn studenti u gradwati reċenti. Din it-tip ta’ opportunità toffri lill-parteċipanti ċ-ċans li jagħmlu kollokazzjoni jew assistantship.
  • Assistent tat-Tagħlim/Klassi hija opportunità biex l-għalliema u membri oħra tal-istaff tal-iskola jkollhom pożizzjoni ta’ assistent fi klassi flimkien mal-għalliem/a permanenti ta’ dik il-klassi u biex tappoġġjawhom fix-xogħol tagħhom.
  • Opportunitàjiet ta’ mobilità Oħrajn ikopru tipi ta’ opportunitàjiet ta’ mobilità oħrajn bħal żjarat jew seminars ta’ osservazzjoni.
Utli Mhux utli

173 ta' 180 nies li sabu din il-paġna utli