Skip to main content

Bħala skola/għalliem, kif nista’ nkun naf jekk kors jew xi offerta oħra tikkwalifika għal applikazzjoni tal-Erasmus+? - Knowledgebase / Opportunitajiet tal-Erasmus+ / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Bħala skola/għalliem, kif nista’ nkun naf jekk kors jew xi offerta oħra tikkwalifika għal applikazzjoni tal-Erasmus+?

Authors list

Bħalissa m’hemmx aċċettazzjoni min qabel ta’ korsijiet jew offerti oħra. Nitolbu li l-iskejjel jużaw il-ġudizzju kritiku tagħhom meta jagħżlu korsijiet jew jippjanaw attivitajiet oħra. Innota wkoll li meta tagħżel kors, opportunità ta’ mobilità jew offerti ta’ sħubijiet strateġiċi mid-database mhuwiex garanzija li l-iskola se tingħata għotja tal-Erasmus+. Mhuwiex meħtieġ li kors, opportunita ta’ mobilità jew offerti ta’ sħubijiet strateġiċi jkunu elenkati fid-database biex ikunu inklużi f’applikazzjoni tal-Erasmus+.

Utli Mhux utli

4 ta' 4 nies li sabu din il-paġna utli