Skip to main content

Кој може да објави листа и каков е квалитетот на листите што се следат? - Knowledgebase / Erasmus+ opportunities / Finding a listing - School Education Gateway Support

Кој може да објави листа и каков е квалитетот на листите што се следат?

Authors list

Секој може да постави курс, барање за можност за мобилност или стратешко партнерство на Училишната Образовна Порта. Единствен услов за креирање на листа е корисниците да имаат индивидуален акаунт за најава поврзан со организацијата и секоја организација мора да има Идентификационен Код за Учество (PIC).

Courses можности за мобилност и барања за стратешки партнерства се нудат од независни организации од кои се бара да ја почитуваат Училишната Образовна Порта правила и услови што се однесува на нивните листи. Листите не се пред-одобрени или проверени од Европската Комисија или Национални Агенции.

Европската Комисија не прифаќа одговорност во поглед на содржината, испораката или управување. Корисниците можат да пријават било каква содржина или организација која сметаат дека е нелегитимна или навредлива. Можат да се контактираат администраторите на вебсајтот преку страниците за поддршка.

Helpful Unhelpful

3 of 3 people found this page helpful