Skip to main content

Што претставува Академијата за Наставници во Училишната Образовна Порта? - Knowledgebase / Општо - School Education Gateway Support

Што претставува Академијата за Наставници во Училишната Образовна Порта?

Authors list

Академија за наставници претставува единствен пристап до професионални развојни активности, вклучува:

  1. Бесплатна услуга онлајн курсеви особено направени за Училишната Едукативна Порта. Работната Програма за онлајн курсевите за Академијата за Наставници е поддржана од Педагошки Советодавен Одбор.
  2. Огромно популарниот курсеви на лице место, кој што веќе им помогна на Европските наставници да ги задоволат нивните потреби за обука. Трошоците за учество на курсевите можат да бидат поддржани од фондот на Еразмус+ (Клучна Акција 1: Проект за мобилност за училишниот персонал).
  3. Вебинари: мали едукативни настани на Училишната Образовна Порта месечни теми и пошироко.
  4. Разновидни наставни материјали создадени од ЕУ институции и финансирани проекти од ЕУ.

И онлајн курсевите и курсевите на лице место се достапни на Еразмус+ каталог за курсот.

Helpful Unhelpful

27 of 29 people found this page helpful