Skip to main content

Што е разликата помеѓу еТвининг и Училишната Образовна Порта? - Knowledgebase / Општо - School Education Gateway Support

Што е разликата помеѓу еТвининг и Училишната Образовна Порта?

Authors list

Двете иницијативи се финансирани од Еразмус+и промовираат иновативни наставни практики низ Европа. Најголемата наставна мрежа во Европа еТвининг нуди платформа училишниот персонал да може да креира проекти за соработка со едно или повеќе училишта од различни земји. еТвининг платформата е достапна само за училишта и наставници. Училишната Образовна Порта се фокусира на Европски акции за училиштата носејќи ја водечката полиса и практика поблиску до наставниците. Вебсајтот е јавен и отворен за други заинтересирани страни во образованието со цел да се охрабри соработката помеѓу училиштата и другите организации. Дознајте повеќе на infograph.

Helpful Unhelpful

91 of 96 people found this page helpful