Skip to main content

Што значат овие различни видови на можности за мобилност? - Knowledgebase / Еразмус+ можности / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Што значат овие различни видови на можности за мобилност?

Authors list
  • Менторство при работа е за неодамна дипломирани студенти, наставници и други членови на училишниот персонал. Им нуди на учесниците можност да работат во училиште/организација домаќин во странство заедно со професионалци кои имаат специфични знаења за занимање или кариера за кои учесниците можат да бидат заинтересирани.
  • Долгорочните наставни задачи се погодни за учениците, неодамна дипломирани студенти и наставници. Тие на учесниците им нудат можност да ги преземат наставните задачи фокусирани на нивната област на експертиза или интерес во училиште/организација домаќин во странство за период од 5 месеци или подолго.
  • Краткорочните наставни задачи одговараат на период под 5 месеци.
  • Поставување и пракса се наменети за студенти и за неодамна дипломирани. Овој вид на можност им нуди на учесниците шанса да го преземат работењето или стажирањето.
  • Наставен/училишен асистент е позиција за наставници и други членови на училишниот персонал што им дозволува на учесниците да го преземат предавањето/стажирањето во училница.
  • Другите можности за мобилност содржат мешани понуди, на пр. набљудувачки посети или семинари.
Helpful Unhelpful

220 of 229 people found this page helpful