Skip to main content

Што се Еразмус+ алатките? - Knowledgebase / Еразмус+ можности - School Education Gateway Support

Што се Еразмус+ алатките?

Authors list

Еразмус+ е програма за едукација на Европската Унија за Тренинг, Млади и Спорт за 2021-2027. Тоа им нуди можности на училиштата и другите организации вклучувајќи поддршка за обуки и наставни задачи за професионален развој или за развој на партнерски проекти. Алатките достапни на Училишната Образовна Порта се направени да ги поддржат специфичните Еразмус+ активности и можат да се најдат на Еразмус+ можности дел.

Трите алатки и поврзаните Еразмус+ проекти се:

  • Каталог за Курсеви - Каталог посветен на курсеви за професионален равој на наставници и персонал во училиштата (Проект за мобилност за училишен персонал под Клуч Акција 1)
  • Можности за мобилност - Можности за училишниот персонал да ги преземе училишните задачи во училиштето домаќин /странска организација (Mobility project for school education staff under Key Action 1)
  • Strategic\nPartnerships - Барање на партнер за училишта и организации низ Европа кој ќе биде носител на заедничките проекти (Стратешко Партнерство под Key Action 2)
Helpful Unhelpful

10 of 10 people found this page helpful