Skip to main content

Ставив курс пред извесно време но не можам повеќе да го најдам во Каталогот за Курсеви. Зошто е тоа така? - Knowledgebase / Еразмус+ можности / Објавување на список - School Education Gateway Support

Ставив курс пред извесно време но не можам повеќе да го најдам во Каталогот за Курсеви. Зошто е тоа така?

Authors list

Достапноста на курсот е поврзана со датумите на почеток/крај. Штом курсот ќе заврши, тој повеќе не се појавува во резултатите за пребарување на Каталогот за Курсеви. Ако вашиот курс се уште не е завршен но не можете да го најдете таму ви препорачуваме да проверите дали точно сте ги означиле почетната и крајната дата. Исто така ве молиме забележете дека курсевите по дифолт се прикажуваат по хронолошки редослед со претстојните на врвот на списокот. Ова значи дека што подоцна е предвидено да започне вашиот курс, толку подолу во листата ќе се појави.

Helpful Unhelpful

5 of 6 people found this page helpful