Skip to main content

Најдов еден интересен курс/можност за мобилност/листа за стратешко партнерство. Кој треба да го контактирам во врска со ова? - Knowledgebase / Еразмус+ можности / Наоѓање на листа - School Education Gateway Support

Најдов еден интересен курс/можност за мобилност/листа за стратешко партнерство. Кој треба да го контактирам во врска со ова?

Authors list

За да добиете повеќе инфорации за курс/можност за мобилност/листа за стратешко партнерство, треба да стапите во контакт со организацијата што ја објавила листата:

  • Користете ја директната Контакт форма (треба да се логирате) која што се наоѓа од десната страна на страницата со списоци.
  • Одете на веб сајтот на организацијата што ја поставила листата.

Ве молиме имајте во предвид дека Училишната Едукативна Порта не нуди курсеви на лице место, можности за мобилност или стратешки партнерства, туку само ги снабдува училиштата со алатки за да го направат тоа.

Helpful Unhelpful

3 of 3 people found this page helpful