Skip to main content

Дали може било кој онлајн корисник да додаде курс во каталогот за курсеви? - Knowledgebase / Онлајн курсеви - School Education Gateway Support

Дали може било кој онлајн корисник да додаде курс во каталогот за курсеви?

Authors list

Онлајн курсевите на Академијата на Наставници се централно организирани од Училишната Образовна Порта. Следствено, моментално тоа е можно само за администраторите на Училишната Образовна Порта да објавуваат нови онлајн курсеви. Сите корисници (даватели на курсеви) можат сеуште да ги објавуваат нивните курсеви на лице место на вообичаениот начин согласно Правила & Услови.

Helpful Unhelpful