Skip to main content

Како училиште/наставник, како може да знам дали часовите или било која друга понуда се квалификувани за Еразмус+ апликација? - Knowledgebase / Еразмус+ можности / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Како училиште/наставник, како може да знам дали часовите или било која друга понуда се квалификувани за Еразмус+ апликација?

Authors list

Во моментов нема пред-прифаќање на курсеви или останати понуди; потребно е училиштата да користат критичко размислување при избор на курсеви или при планирање на останати активности. Исто така при избор на курс, понудата за мобилност или стратешко партнерство од базата на податоци не е гаранција дека училиштето ќе биде наградено со Еразмус+ грант. Тоа не е потребно за курсеви, понудата за мобилност или стратешко партнерство да се вклучи во базата на податоци со цел да биде вклучена во Еразмус+ апликацијата.

Helpful Unhelpful

35 of 40 people found this page helpful