Skip to main content

Ko nozīmē šie dažādie mobilitātes iespēju veidi? - Knowledgebase / Erasmus+ iespējas / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Ko nozīmē šie dažādie mobilitātes iespēju veidi?

Authors list
  • Ēnošana ir skolotājiem, absolventiem, skolotājiem un citiem no skolas personāla. Tas piedāvā dalībniekiem iespēju strādāt uzņemošajā skolā/organizācijā ārzemēs, kopā ar profesionāļiem, kam ir specifiskas zināšanas par amatu vai karjeru, kas interesē dalībnieku.
  • Ilgtermiņa skolotāja darba nosūtījums ir piemērots studentiem, absolventiem un skolotājiem. Tie piedāvā dalībniekiem iespēju strādāt skolotāja darbu viņu specializācijas vai interešu jomā uzņemošajā skolā vai organizācijā ārzemēs uz laiku no 5 mēnešiem vai ilgāk.
  • Īstermiņa skolotāja darba nosūtījums uz laika periodu īsāku par 5 mēnešiem.
  • Stažēšanās vai asistents studentiem ir domāts studentiem un neseniem absolventiem. Šī ir iespēja dalībniekiem stažēties vai darboties kā skolotāja palīgiem.
  • Skolotāja/Klases palīgs ir iespēja skolotājiem un citiem skolas darbiniekiem uzņemties palīga pozīciju klasē kopā ar pastāvīgu skolotāju, sniegt atbalstu viņu darbā.
  • Citas mobilitātes iespējas aptver dažādas mobilitātes iespējas, piemēram, novērošanas vizītes vai semināri.
Noderīgs Nav noderīgs

1 no 1 cilvēkiem šo lapu atzina par noderīgu