Skip to main content

Kas ir Erasmus+ rīki? - Knowledgebase / Erasmus+ iespējas - School Education Gateway Support

Kas ir Erasmus+ rīki?

Authors list

Erasmus+ ir Eiropas Savienības programma izglītībai, mācībām, jaunatnei un sportam no 2021. gada līdz 2027. gadam. Tā piedāvā skolām un citām organizācijām finansējuma iespējas, tajā skaitā apmācībām un pasniegšanai ārvalstīs, veicinot profesionālo attīstību, kā arī projektu partnerību izveidei. School Education Gateway izstrādātie rīki paredzēti noteiktu Erasmus+ aktivitāšu atbalstam, tie atrodami sadaļā Erasmus+ iespējas.

Trīs pieejamie rīki un Erasmus+ saistītie projekti ir:

  • Kursu katalogs – katalogs veltīts profesionālās pilnveides kursiem skolotājiem un skolu personālam (Mobilitātes projekts skolu pedagoģiskajam personālam, saskaņā ar 1. pamatdarbību)
  • Mobilitātes iespējas – iespējas skolu personālam iegūt pasniedzēja darbu vai novērot darbu kādā skolā/organizācijā ārvalstīs (Mobilitātes projekts skolu pedagoģiskajam personālam, saskaņā ar 1. pamatdarbību)
  • Stratēģiskās partnerības – skolu un organizāciju partneru meklēšana visā Eiropā, lai realizētu kopīgus projektus (Stratēģiskās partnerības saskaņā ar 2. pamatdarbību)
Noderīgs Nav noderīgs

1 no 1 cilvēkiem šo lapu atzina par noderīgu