Skip to main content

Kuo skiriasi „eTwinning“ ir „School Education Gateway“? - Knowledgebase / Bendro pobūdžio - School Education Gateway Support

Kuo skiriasi „eTwinning“ ir „School Education Gateway“?

Authors list

Abi šios iniciatyvos finansuojamos programos „Erasmus+“ lėšomis ir skatina naujovišką mokymo praktiką visoje Europoje. Didžiausias Europoje mokytojų tinklas „eTwinning“ – tai platforma mokyklų darbuotojams, kurioje galima kurti bendradarbiavimo projektus dalyvaujant vienai ar daugiau mokyklų iš skirtingų šalių. Platforma „eTwinning“ skirta tik mokykloms ir mokytojams. Portale „School Education Gateway“ dėmesys sutelkiamas į mokykloms skirtus Europos veiksmus, stengiantis politikos ir praktikos priemones padaryti artimesnes mokytojams. Šis portalas yra viešas, todėl siekiant skatinti mokyklų ir kitų organizacijų bendradarbiavimą jame gali dalyvauti ir kiti su švietimu susiję suinteresuotieji asmenys. Daugiau informacijos rasite šioje infografinėje medžiagoje.

Helpful Unhelpful

46 of 48 people found this page helpful