Skip to main content

Želim ponuditi tečaj koji se održava nekoliko puta. Trebam li ga postaviti nekoliko puta u Katalogu tečajeva? - Knowledgebase / Mogućnosti u okviru programa Erasmus+ / Objava oglasa - School Education Gateway Support

Želim ponuditi tečaj koji se održava nekoliko puta. Trebam li ga postaviti nekoliko puta u Katalogu tečajeva?

Authors list

Ako isti tečaj organizirate u različitim prilikama, tečaj trebate kreirati u katalogu tečajeva samo jedanput. Za dodavanje nekoliko datuma koristite opciju „višestruke sesije“. Upute o tome pronaći ćete u Uputi za alate u okviru programa Erasmus+ (stranica 17).

Koristan Beskoristan

3 od 3 ljudi smatralo je ovu stranicu korisnom