Skip to main content

Cad é an difríocht idir eTwinning agus an School Education Gateway? - Knowledgebase / Ginearálta - School Education Gateway Support

Cad é an difríocht idir eTwinning agus an School Education Gateway?

Authors list

Tá an dá thionscnamh maoinithe ag Erasmus+ agus cuireann siad cleachtadh múinteoireachta nuálach chun cinn ar fud na hEorpa. An líonra múinteoirí is mó san Eoraip, cuireann eTwinning ardán ar fáil chun cur ar chumas múinteoirí tionscadail chomhoibríocha a chruthú le scoil amháin nó níos mó as tíortha éagsúla. Tá an ardán eTwinning ar fáil do scoileanna agus do mhúinteoirí amháin. Díríonn an School Education Gateway ar ghníomhaíocht Eorpach do scoileanna, agus í ag tabhairt beartas agus cleachtadh níos gaire do mhúinteoirí. Tá an suíomh gréasáin ar fáil don phobail agus mar sin tá sé oscailte do pháirtithe leasmhara oideachais chun comhoibriú a spreagadh idir scoileanna agus eagraíochtaí eile. Faigh tuilleadh amach sa nasc seo infograph.

Helpful Unhelpful

89 of 94 people found this page helpful