Skip to main content

Cad iad na hUirlisí Erasmus+? - Knowledgebase / Deiseanna Erasmus+ - School Education Gateway Support

Cad iad na hUirlisí Erasmus+?

Authors list

Is é Erasmus+ clár an Aontais Eorpaigh um Oideachas, Oiliúint, an Óige agus Spórt don tréimhse 2014-2020. Cuireann sé deiseanna maoinithe ar fáil do scoileanna agus eagraíochtaí eile, tacaíocht le haghaidh cúrsaí oiliúna agus socrúcháin mhúinteoireachta le haghaidh forbairt ghairmiúil, nó le haghaidh fhorbairt na dtionscadal comhpháirtíochta san áireamh. Tá na huirlisí atá ar fáil ar an School Education Gateway ceaptha chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha Erasmus+ agus is féidir teacht orthu sa rannóg Erasmus+ Opportunities section.

Is iad na trí uirlisí agus tionscadail Erasmus+ atá bainteach leo ná:

  • Catalóg Cúrsaí - Catalóg cúrsaí forbartha gairmiúla atá tiomnaithe do mhúinteoirí scoile agus foireann scoile (Tionscadal soghluaisteachta do bhaill foirne scoileanna faoi Phríomhghníomhaíocht 1)
  • Deiseanna Soghluaisteachta - Deiseanna d'fhoireann scoileanna tabhairt faoi shocrúcháin mhúinteoireachta agus postscáthú i scoil óstach/eagraíocht óstach thar lear. (Tionscadal soghluaisteachta do bhaill foirne scoileanna faoi Phríomhghníomhaíocht 1)
  • Strategic\nPartnerships - Comhpháirtithe a chuardach le haghaidh scoileanna agus eagraíochtaí ar fud na hEorpa chun tionscadail chomhpháirteacha a dhéanamh (Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha faoi Phríomhghníomhaíocht 2)
Helpful Unhelpful

10 of 10 people found this page helpful