Skip to main content

Mar scoil/mhúinteoir, conas a bheidh a fhios agam an bhfuil cúrsa nó aon tairiscint eile i dteideal iarratas Erasmus+? - Knowledgebase / Erasmus+ opportunities / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Mar scoil/mhúinteoir, conas a bheidh a fhios agam an bhfuil cúrsa nó aon tairiscint eile i dteideal iarratas Erasmus+?

Authors list

Níl aon réamhghlacadh cúrsaí nó tairiscintí eile faoi láthair; iarrtar ar na scoileanna a mbreithiúnas a úsáid agus iad ag roghnú cúrsaí nó ag pleanáil gníomhaíochtaí eile. Chomh maith leis sin, tabhair faoi deara chomh maith nach ndeimhnítear go mbronnfar deontas Erasmus+ ar an scoil le rogha a dhéanamh ar chúrsa, ar dheis soghluaisteachta nó ar thairiscint comhpháirtíochta straitéisí ón mbunachar sonraí. Ní gá do chúrsa, do dheis soghluaisteachta nó do chomhpháirtíocht straitéiseach a bheith liostaithe sa bhunachar sonraí chun go gcuirtear san áireamh é in iarratas Erasmus+.

Helpful Unhelpful

3 of 3 people found this page helpful