Skip to main content

Mitä nämä erilaiset liikkuvuusmahdollisuuden lajit tarkoittavat? - Tietokanta / Erasmus+ -ohjelma / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Mitä nämä erilaiset liikkuvuusmahdollisuuden lajit tarkoittavat?

Authors list
  • Työnseuranta on tarkoitettu opiskelijoille, vastavalmistuneille, opettajille ja koulun muulle henkilöstölle. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden työskennellä vastaanottavassa koulussa/organisaatiossa ulkomailla sellaisten ammattilaisten rinnalla, joilla on erityisosaamista tietystä ammatista tai urasta, josta osallistujat ovat kiinnostuneita.
  • Pitkäkestoiset opetustehtävät sopivat opiskelijoille, vastavalmistuneille ja opettajille. Ne tarjoavat osallistujille mahdollisuuden hakeutua oman erityisalan tai itseä kiinnostavan alan opetustehtäviin vastaanottavaan kouluun/organisaatioon ulkomaille vähintään 5 kuukaudeksi.
  • Lyhytkestoiset opetustehtävät ovat alle 5 kuukauden jaksoja.
  • Harjoittelupaikat opiskelijoille on tarkoitettu opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Näissä osallistujat saavat mahdollisuuden työharjoitteluun.
  • Opetusavustaja/Luokka-avustaja on mahdollisuus opettajille ja muille koulun työntekijöille hakeutua avustajaksi luokkaan kyseisen luokan vakinaisen opettajan avuksi.
  • Muu liikkuvuusmahdollisuus kattaa muunlaiset liikkuvuusmahdollisuudet, esimerkiksi havainnointikäynnit tai seminaarit.
Hyödyllinen Hyödytön

Henkilöt, jotka pitivät tätä sivua hyödyllisenä: 350 / 369