Skip to main content

Jaký je rozdíl mezi eTwinningem a portálem School Education Gateway? - Knowledgebase / Obecné - School Education Gateway Support

Jaký je rozdíl mezi eTwinningem a portálem School Education Gateway?

Authors list

Obě iniciativy jsou financovány z programu Erasmus+ a podporují inovativní výukové postupy v celé Evropě. eTwinning, nejrozsáhlejší evropská síť učitelů, poskytuje pracovníkům škol platformu, kde mohou ve spolupráci s jednou či více školami ze zahraničí vytvářet společné projekty. eTwinningová platforma je určena pouze školám a učitelům. Portál School Education Gateway je zaměřen na evropské programy pro školy a jeho cílem je přibližovat politické programy a osvědčené postupy učitelům. Webové stránky jsou veřejně přístupné, a proto otevřené také dalším aktérům na poli vzdělávání. Smyslem portálu je podporovat spolupráci mezi školami a dalšími organizacemi. Více informací nabízí tato infografika.

Užitečná Neužitečná

10 z 11 lidem přišla tato stránka užitečná