Skip to main content

Co jsou to nástroje programu Erasmus+? - Knowledgebase / Možnosti v programu Erasmus+ - School Education Gateway Support

Co jsou to nástroje programu Erasmus+?

Authors list

Erasmus+ je program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport pro období let 2021-2027. Školám a dalším organizacím nabízí finanční podporu, z grantů je možné financovat také vzdělávací kurzy nebo výukové pobyty, jejichž smyslem je profesní rozvoj nebo příprava projektových partnerství. Nástroje na portálu School Education Gateway, které byly vyvinuty na podporu konkrétních aktivit programu Erasmus+, jsou k dispozici v sekci Možnosti v programu Erasmus+.

Jedná se o tři nástroje týkající se projektů v rámci programu Erasmus+:

  • Katalog kurzů – specializovaný katalog kurzů zaměřených na profesní rozvoj učitelů a dalších pracovníků škol (projekty mobility osob ve školním vzdělávání v rámci Klíčové akce 1);
  • Příležitosti v oblasti mobilit – příležitosti pro pracovníky škol absolvovat výukový pobyt nebo „stínování“ (job shadowing) na hostitelské škole/v hostitelské organizaci v zahraničí (projekty mobility osob ve školním vzdělávání v rámci Klíčové akce 1);
  • Strategická partnerství – vyhledávání partnerů z celé Evropy pro školy a organizace, se kterými mohou realizovat společný projekt (strategická partnerství v rámci Klíčové akce 2).
Užitečná Neužitečná

1 z 1 lidem přišla tato stránka užitečná