Skip to main content

Je obsah kurzů Teacher Academy dostupný i po jejich skončení? - Knowledgebase / Online kurzy - School Education Gateway Support

Je obsah kurzů Teacher Academy dostupný i po jejich skončení?

Authors list

Do kurzu má po jeho skončení neomezený přístup každý, kdo se chce seznámit s jeho obsahem a hledá způsoby, jak zlepšit vlastní pedagogickou činnost. Vezměte však, prosím, na vědomí, že po oficiálním termínu konání již kurz není moderován a není možné získat certifikát.

Užitečná Neužitečná

7 z 8 lidem přišla tato stránka užitečná