Skip to main content

Jak učitel či škola zjistí, že určitý kurz či jiný program lze zařadit do žádosti o grant programu Erasmus+? - Knowledgebase / Možnosti v programu Erasmus+ / Erasmus+ funding opportunities and applications - School Education Gateway Support

Jak učitel či škola zjistí, že určitý kurz či jiný program lze zařadit do žádosti o grant programu Erasmus+?

Authors list

V současné době neexistuje žádné předběžné přijímání kurzů či jiného programů. Žádáme školy, aby při výběru kurzů či plánování dalších aktivit nabídky kriticky zhodnotily. Zároveň vezměte na vědomí, že vyberete-li si škola kurz, příležitost v oblasti mobilit nebo nabídku strategického partnerství z databáze, nemá automaticky zaručeno přidělení grantu v programu Erasmus+. Do žádosti o grant programu Erasmus+ lze zařadit kurzy, příležitosti v oblasti mobilit či strategická partnerství neuvedené v databázi.

Užitečná Neužitečná

4 z 4 lidem přišla tato stránka užitečná