Прескочи към главното съдържание

Какво представлява Teacher Academy на School Education Gateway? - База знание / Общо - School Education Gateway Support

Какво представлява Teacher Academy на School Education Gateway?

Списък с автори

Teacher Academy е единна точка за достъп до дейности за професионално развитие, включително:

  1. Безплатни онлайн курсове, създадени специално за School Education Gateway. Работната програма на онлайн курсовете от Teacher Academy разполага с подкрепата на Консултативния педагогически съвет на Teacher Academy;
  2. Изключително популярните курсове на място, които вече са помогнали на много европейски учители да задоволят своите обучителни нужди. Разходите за участие в курсовете могат да бъдат финансирани по Еразъм+ (Ключова дейност 1: Проекти за мобилност на преподавателския състав);
  3. Уебинари: включете се в кратките обучителни събития, свързани с месечните теми на School Education Gateway и не само;
  4. Разнообразни учебни материали, създадени от институциите на ЕС и проектите, финансирани от ЕС.

Каталогът с курсове на Еразъм+ включва както онлайн курсове, така и курсове на място.

Полезен Не беше полезно

26 от 28 души смятат тази страница за полезна