Прескочи към главното съдържание

Какво представляват Инструментите по Еразъм+? - База знание / Възможности по Еразъм+ - School Education Gateway Support

Какво представляват Инструментите по Еразъм+?

Списък с автори

Еразъм+ е европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за 2021-2027 година. Европейските училища могат да се възползват от възможностите за финансиране, които програмата на Европейската комисия Еразъм+ предоставя, включително подкрепа за осъществяване на проектни партньорства, обучителни курсове и командировки за професионално развитие. Достъпните инструменти в School Education Gateway са разработени в подкрепа на специфични дейности по Еразъм+ и могат да бъдат намерени в раздел Възможности по Еразъм+.

Трите инструмента и свързаните с тях проекти по Еразъм+ са:

  • Каталог с курсове - каталог посветен на курсове за професионално развитие, предназначени за учителите и училищния персонал (Ключова дейност 1: Мобилност на преподавателския състав)
  • Възможности за мобилност - предложения за училищния персонал - работни позиции и обмен на опит в чуждестранни училища/организации (Ключова дейност 1: Мобилност на преподавателския състав)
  • Стратегически партньорства - обявяване и търсене на стратегически партньорства в Европа с цел осъществяване на съвместни проекти (Ключова дейност 2: Стратегически партньорства)
Полезен Не беше полезно

7 от 7 души смятат тази страница за полезна