Прескочи към главното съдържание

Какво представляват редакционните колегии ('editorial boards')? - База знание / Онлайн курсове - School Education Gateway Support

Какво представляват редакционните колегии ('editorial boards')?

Списък с автори

Редакционните колегии се грижат за това някои от изготвените по време на курсовете страхотни разработки да бъдат прегледани и публикувани, за да се осигури признание на авторите им и да се помогне на по-широката аудитория да се възползва от постигнатите отлични резултати. Вижте примери тук.

Редакционната колегия ще бъде сформирана от малка група участници, които са демонстрирали ангажираност и отлична работа по време на курса. Колегията преглежда и оценява генерираните от потребителя резултати от съответния курс, отбелязани като значими, за да се подберат разработки, които ще бъдат професионално редактирани, преведени и след това публикувани в School Education Gateway.

Полезен Не беше полезно

91 от 93 души смятат тази страница за полезна